global html
tin hoc thanh pho tre

Hướng dẫn phương pháp Thiết Lập password Trên Tệp WinRAR

Thứ hai - 24/05/2021 22:11
Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung :hướng dẫn phương pháp Thiết Lập Pass Trên Tệp WinRAR trên trang Dịch vụ Tin học HUY AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ Dịch vụ cài windows tận nhà Quận bình thạnh & Dịch vụ Sửa chữa pc tận chỗ quận 8 & Dịch vụ cài window tận nơi Quận 8 Tận chỗ ở khu vực TP.HCM
Hướng dẫn phương pháp Thiết Lập password Trên Tệp WinRAR

Bài viết tin tức thủ thuật máy tính với nội dung :hướng dẫn phương pháp Thiết Lập Pass Trên Tệp WinRAR trên trang Dịch vụ Tin học HUY AN PHÁT. Tham khảo các dịch vụ Dịch vụ cài windows tận nhà Quận bình thạnh & Dịch vụ Sửa chữa pc tận chỗ quận 8 & Dịch vụ cài window tận nơi Quận 8 Tận chỗ ở khu vực TP.HCM

Có một số tệp quan trọngbí mật trong hệ thống của bạn. luôn luônrủi ro khi để các tệp hoặc thư mục như vậy mở cho tất cả mọi người. Có một số hướng dẫn để truy hỏi cập các tệp trong các máy vi tính khác, mã hóa các tệp cần thiết sẽ bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn không bị tấn công hoặc dùng sai mục tiêu.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Coi thêm: Sửa chữa máy vi tính tận chỗ quận bình thạnh & châm mực máy in tận nhà quận 9

chỉ dẫn phá password WinRar bằng áp dụng

 • Vào isunshare, tải vận dụngthiết đặt trên máy vi tính > Mở áp dụng, chọn Open > Chọn file WinRar cần phá password > Tại Tab Range, lưu lại chọn tất cả > Chọn Start > phần mềm hiển thị password file WinRar.
 • tầm nã cập isunshare> down phần mềmcài đặt trên computer.
 • download ứng dụng phá mật khẩu
 • tải về ứng dụng phá password
 • Có cả miễn phí dùng thử và trả chi phí cho bạn lựa chọn
 • Mở ứng dụng lên > Tại giao diện chính Anh chị em nhấn chọn Open để chọn file Winrar cần phá mật khẩu.
 • Tìm à chọn file Winrar bị mất mật khẩu.
 • Tại Tab Range có các tùy chọn gợi ý cho hệ thống tìm password file Winrar nhanh chóng hơn. Nếu bạn không nhớ gì thì tốt nhất hãy lưu lại chọn tất cả (như hình bên dưới).
 • Chọn Start để phần mềm phá Pass Winrar bắt đầu quá trình giải mã file WinRar.
 • mật khẩu WinRar có độ khó càng cao thì thời gian chờ càng lâu. Sau đó phần mềm sẽ hiển thị password file WinRar cho bạn.
 • sau cuối bạn hãy sử dụng mật khẩu này để mở khóa file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Tham khảo: Repair máy in tận nơi quận 9 & Sửa chữa máy vi tính tại chỗ Quận 7

hướng dẫn phá mật khẩu WinRar online, không cần setup

 • tróc nã cập vào trang lostmypass > Nhấn Drop file bự upload > Chọn file WinRar cần phá password > hy vọng khí cụ phá Pass > Lost My password trả lại password đã thiết đặt.
 • truy nã cập vào trang lostmypass.
 • Nhấn Drop file bự upload > chọn file WinRar cần phá Pass.
 • khí cụ sẽ xử lý để tìm Pass đã cài đặt cho file WinRar.
 • Lost My password sẽ trả lại mật khẩu đã cài đặt.
 • Pass được người viết đặt rất dễ dàng nên thời gian mở mật khẩu mau lẹ (chưa đầy 2 phút). Những password tinh vi sẽ phải chờ lâu hơn hoặc phải trả tổn phí để mở. Sau đó bạn hãy sử dụng Pass này để mở file WinRar nhé.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

phương pháp phá Pass WinRar 2019 bằng ứng dụng Notepad/CMD

 • Mở Notepad > Nhập đoạn mã ở Bước 2 (hướng dẫn chi tiết) > Nhấn File > Nhấn Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Mở file vừa tạo xong, màn hình CMD (Comment prompt) sinh ra > Nhập tên file WinRar cần mở khóa > Nhập đúng đắn đường dẫn hiện tại của file > Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa WinRar.
 • Tại thanh kiếm tìm trên hệ điều hành window 10 gõ từ khóa Notepad.
 • Hoặc Click chuột phải từ màn hình Desktop > New > folder > Test Document.
 • Chọn Notepad

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

 • Mở file Notepad bạn vừa tạo dứt, sao chép cục bộ đoạn mã sau và dán vào file.

REM ============================================================

REM errorcode401.blogspot.in

@echo off

title Rar password Unlocker

mode con: cols=47 lines=20

copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”

SET PSWD=0

SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%

MD %DEST%

:RAR

cls

echo ———————————————-

echo GET DETAIL

echo ———————————————-

echo.

SET/P “NAME=Enter File Name : ”

IF “%NAME%”==”” goto NERROR

goto GPATH

:NERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:GPATH

SET/P “PATH=Enter Full Path : ”

IF “%PATH%”==”” goto PERROR

goto NEXT

:PERROR

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Sorry you can’t leave it blank.

pause

goto RAR

:NEXT

IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START

goto PATH

:PATH

cls

echo ———————————————-

echo ERROR

echo ———————————————-

echo Opppss File is not Found..

pause

goto RAR

:START

SET /A PSWD=%PSWD%+1

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”

IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH

GOTO START

:FINISH

RD %DEST% /Q /S

Del “Unrar.exe”

cls

echo ———————————————-

echo UNLCKED

echo ———————————————-

echo.

echo Pass FOUND!

echo FILE = %NAME%

echo CRACKED mật khẩu = %PSWD%

pause>NUL

exit

REM ============================================================

 • Sao chép đoạn mã vào Notepad
 • Nhấn File > Save as và đặt tên file có đuôi .bat > Định dạng file chọn All files.
 • Đặt đuôi file .bat
 • Mở file vừa tạo xong > Màn hình CMD (Comment prompt) sinh ra > Nhập tên file winrar cần mở khóa > Nhập đúng mực đường dẫn hiện tại của file.Màn hình CMD
 • Hệ thống sẽ tự động tìm và mở khóa file WinRar cho bạn.

Hướng Dẫn Cách Thiết Lập Mật Khẩu Trên Tệp WinRAR - HUY AN PHÁT

Liên hệ Trung Tâm HUY AN PHÁT Chuyên Sửa máy tính - Máy In HCM

Cài Win tận chỗ quận 7 đáp ứng tận nơi 24 Quận Mua bán, Sửa chữa computer, laptop, Fix Lỗi computer, Cài áp dụng. xây dựng mạng, Sửa Wifi, sạc mực máy In, Vệ sinh macbook, Lắp đặt camera quan sát chuyên nghiệp. tăng cấp máy tính bànlaptop, Printer Dịch Vụ Sửa chữa pc Quận 12 tại Website: Repair máy tính tận nơi LH Ngay.

 • Trụ sở Văn phòng điều hành: C4 KDC Sông Đà ( Hẻm 730 Lê Đức Thọ ) Phường 15, Quận Gò Vấp.
 • Văn Phòng: 116 Đường Tân Chánh Hiệp 18, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, biển Chí Minh.
 • di động Tư vấn 24/7: +848 6561 6562 -Mobi/Zalo 0908908442 (Zalo) 0973446142
 • Email: [email protected]
 • Website: https//verastar.info/ - https://suamaytinhbinhdan.com/

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

GIỚI THIỆU

Giới thiệu Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Thành Phố Trẻ

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ THÀNH PHỐ TRẺ Giới thiệu Trung Tâm Anh Ngữ Thành Phố Trẻ:         -       Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Thành Phố Trẻ được thành lập theo quyết định số 62/QĐ-GDĐT-TC vào ngày 06...

Dịch Vụ Sửa Máy Tính
bang gia sua may tinh tai nha hcm
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay2,378
 • Tháng hiện tại70,954
 • Tổng lượt truy cập8,960,781
banner footer
sua may tinh hcm
Dịch Vụ Tận Nơi
Công ty Tin học Bảo An - Đơn vị dịch vụ Sửa máy vi tính quận 1 giá sock | Đ.V Sửa máy vi tính Quận 2 giá siêu rẻ | Dịch Vụ Sửa máy vi tính Quận 3 giá cực rẻ | Địa Điểm Sửa máy vi tính Quận 4 rẻ nhất | CTY Sửa máy vi tính Quận 5 giá rẻ | Nơi Sửa máy vi tính quận 6 giá shock | Nơi Cài win quận 7 giá tốt | Công Ty Sửa máy vi tính quận 8 giá shock | Trung Tâm Sửa máy vi tính quận 9 giá shock | ĐV Sửa máy vi tính Quận 10 giá tốt | Trung Tâm Cài Win Quận 11 giá cực rẻ | Địa điểm sửa chữa máy tính quan 11 uy tin | Dịch Vụ Sửa máy vi tính quận 12 giá tốt | Trung Tâm cài win huyen nha be rẻ nhất | Nơi Cài Win Quận Bình Thạnh giá ưu đãi | Chỗ sửa chữa máy tính binh thanh gia re | Trung Tâm Sửa máy vi tính quận Gò Vấp giá tốt | Dịch Vụ Sửa máy vi tính quận Phú Nhuậnn giá sinh viên | Trung Tâm Sửa máy vi tính Tân Bình rẻ nhất | Dịch Vụ Sửa máy vi tính Tân Phú giá mềm | Nơi Sửa Máy In Quận Thủ Đức rẻ nhất | Đơn Vị Sửa máy vi tính bình chánh giá siêu rẻ | Đơn Vị Sửa máy vi tính hóc môn giá ưu đãi | ĐV Sửa máy vi tính huyện nhà bè giá sinh viên.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chat Zalo
Chat Facebook
0989.046.510