hình ảnh hoạt động
Thông báo khai giảng
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 CNTT-CB1 Ứng Dụng CNTT Cơ Bản (THCB-Word-Excel-PowerPoint) 18/06/2018 Học tại 116 TCH18, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12 17h00 - 20h30 Thứ 2-4-6
2 THUD - NC 2.1 Tin Học Ứng Dụng CNTT Nâng Cao Văn phòng 18/06/2018 THÀNH PHỐ TRE 17H - 20H30 Thứ 3-5-7
3 THUD - NC 2.2 Tin Học Ứng Dụng CNTT Nâng Cao vẽ kỹ thuật Cad 18/06/2018 THÀNH PHỐ TRE 17H - 20H30 Thứ 2-4-6
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 LTAV - CCQC Luyện Thi CCQC Trình độ A, B, C Ngoại ngữ Tiếng Anh 10/04/2017 THÀNH PHỐ TRE 17H - 20H30 Thứ 2-4-6
2 LT-TOEIC 1 LUYỆN THI TOEIC 450 24/04/2017 THÀNH PHỐ TRE 17H - 20H30 Thứ 2-4-6
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 GS01 DTGS 20-11 ABC 21-10-2017
STT Mã lớp Tên lớp Ngày khai giảng Trung tâm Thời gian Đăng ký
1 SMT Sửa Máy Tính, Linh Kiện Tin Học 09/10/2017 Thành Phố Trẻ Xem tại: www.thanhphotre.tk
Lịch thi
Tài liệu học tập

F
A
C
E
B
O
O
K
lên đầu trang

aa

aa

aa

aa

aa
aa